منم یه شرکت کننده:thumbup1: البته از چهار شنبه به بعد چون مسابقه علمی داریم:read: راستی چجوری قراره برگزار بشه؟یه توضیحی بدید لطفا:confused: