سلام دوست عزیز
.
بله میشه،با استفاده از کلون کردن آموزش های این کار هم در اینترنت هست،ابتدا این فیلم رو ببینید.
How to Transfer Operating System and System Data to ...
آموزش انتقال ویندوز از...