بیه قطعا برای فروشگاه اینترنتی هست.
من یک سیستم به اشتراک گذاری هم دیدم که ایرانی بود، فایلو اگه اشتباه نکنم. اینا کار میکنن واقعا؟؟