سلام جواب مرحله1 قسمت یخچال
بیاید از در باز بیرون سمت چپ بروید بعد 3 پنجره باز می بینید بروید با پرش و ctrlداخل از پله ها بالا بروید سمت چپ بروید تا به تراس برسید بعد از تراس پایین بپرید
بعد یکم...