من هر کاری کردم هر سایتی هر چی گفت انجام دادم نشد اینجا هم هرکی هر چی گفت انجام دادم نشد تو رو خدا کمک کنید :sad::sad::sad: