سلام کسی میتونه اینو حل کنه ؟ ( با زبان سی شارپ و بدون هیچ متدی )

برنامه ای بنویسید که اعدا فرد کمتر از 30 را در یک ارایه و اعداد زوج کمتر از 30 را در ارایه دیگری قرار دهد. سپس یک ارایه دیگر ایجاد...