به نظر من قطع ناگهانی باعث این میشه چون خودمم دچارشم

یعنی ناگهان برق بره یا یهو idm رو ببندی و نظیر این

وسط دانلود البته

چون دیگه باید کلا از اول دانلود کنی حتی اگه 99 درصد بوده