به نظر من این بدترین کار ممکنه

1- تمام نرم افزار ها پاک میشه (شاید دیگه فایل نصب نرم افزاری رو نداشته باشید)

2- تمام بازی ها دوباره باید نصب بشه

3- خیلی اذیت زیاد داره

برای حفاظت از...