سلام ببخشيد براي منم همين مشكل نشون ندادن همه ي پست ها پيش اومده منظورتون از سرور چي هستش؟ به كجا بايد بگم يعني؟