دوست عزیز اگه می گفتی که این برنامه های پایتونی که گذاشتی با چه سیستمی سازگار بد نمی شد(os8.1? os9.1? os7? ?)