اگر به نجوم علاقه مند باشید، احتمالا شنیده اید که تلسکوپ هابل چند هفته ای است دچار مشکل شده و فعالیت های نجومی آن متوقف شده است. البته خبر امیدوار کننده ای در یکی دو روز گذشته منتشر شده که از تعمیر و...