یکی از ترند‌های طراحی گوشی در سال جاری حفره درون صفحه نمایش است و به نظر نمی‌رسد این بخش جدید به این زودی‌ها قصد ترک کردن میدان را داشته باشد. تاکنون ما حفره درون صفحه نمایش را تنها در گوشی‌های...