با سلام
به نویسنده برای نوشتن مطالب اختصاصی در کلیه زمینه ها نیازمندیم
به هیچ وجه نیازی به ترجمه نیست. محدودیت سنی و غیره نداریم
اصلا مهم نیست در کدوم شهر باشید
لطفا در ایمیلی که میفرستین، شماره...