سلام دوستان

یکی از کارگرهای افغان محله طبق پیامی که براش اومده از طرف ایرانسل، طی ۲۴ ساعت آتی خطش مسدود میشه که ظاهرا به مسائل تبعیت مربوطه

راه حل چیه و چکار میشه کرد؟ تشکر