سلام
در زیر نمونه ی آن آمده است:
[url]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.