برای فلش کردن باید فایل فلش رو از سایت سازنده دریافت کنید. اما مشکل اینه در سایت سازنده فایلهای فلش به هر دلیل قرار داده نشده:
[URL]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.
در نتیجه...