سلام
محتویات بازی را برروی هاردتون بریزید و از روی هارد اقدام به نصب نمایید .