سلام
لطفاً فایلهای گوشی من رو هم تهیه کنید
Nokia 6120
354846025286574