رم دو کاناله چیست؟ ساختار رم دوکاناله DDR/DDR2/DDR3 و SDRAM ها یک نوع تکنولوژی مادربرد است. که میزان انتقال اطلاعات و مسیر های مسی بین حافظه رم و کنترل کننده رم را دوبرابر می کند. رم های ...