Legacy Evil (Go/ADW/Apex/Nova) یک تم برای اندروید است که ظاهر آن ترکیب نئون نارنجی و مشکی است. با استفاده از آن احساس می‌کنید که در شبکه هستید! این تم با لانچرهای...