دوچرخه برقی هوشمند و تاشو بیگنی به سادگی در 1 ثانیه جمع می‌شود و قابلیت اتصال به گوشی را نیز دارد.
دوچرخه‌ای برقی که در 1 ثانیه تا می‌شود؛ شکرت بیگنی دوچرخه هوشمند برقی و تاشو خود را با نام Gi...