سلام تو بازی چن تا مرحله رو رد کردم اون مرحله ای که باید راکت ها رو نابود کنی هنگ میکنه میاد بیرون و ارور میده لطفا راهنمایی کنید