نه چون اصلا سیم کارت و گوشی هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی ندارن:thumbdown:

یه سوءال اینو چجوری میشه فهمید؟ اعتباری و داءمی را میگم