بله این نرم افزار به قیمت 11000 تومان هم اکنون به فروش میرسد !