یه نرم افزار به نام گوشی یاب بود این امکان ایجاد میکرد چون ip گوشی اخر میتونستن در بیارن و باعث هک میشد تین نرم افزار از کار انداختن حالا اگه تو آرشیو پیداشت کردم پیوست میکنم برات