همانطور که دوست عزیز فرمودن
اصلا همچین چیزی امکان نداره
فقط میشه تشخیص داد اعتباری هست یا دائمی