سلام . قبلاً یه مدت در رابطه با بعضی شماره های ارانسل جواب میداد ولی همراه اول من ندیدم و فکرم نمیکنم که بشه ، چون اصلاً ربطی به هم ندارند