سلام دوست عزیز روش هایی هست که بشه فهمید سیم کارت اعتباری یا دائمی اما در همه ی استان ها جواب نمیده ولی این اصلی ترین روشش هست.روش:
دائمی: 0912 و 0910 الی 0918

اعتباری: 0990 و 0910 الی 0919 به...