من یه mp3 player Creative ZEN Mozaic EZ100 4G دارم اما به دلایلی چند وقتی ازش استفاده نکردم و نمیدونستم که اگر تو این مدت شارژش نکنم به مشکل میخورم حالا که اومدم روشنش کنم فقط صفحه start up میاد...