گوگل ترندز یکی از بهترین ابزار های آنالیز کلمات کلیدی می باشد که با بکارگیری درست، می توانید در جریان میزان علاقه ی کاربران به کلمه ی کلیدی خود و حتی استخراج پر جستجو ترین کلمات قرار بگیرید. در این...