دوستمون بهترین آموزش رو براتون گذاشتن منم میتونم بهتون babaphone.ir/samsung-charger سایت بابافون رو معرفی کنم که تکمیل کننده صحبت های ایشون باشه
اگه نیاز داشته باشی از جایی شارژر اصلی تهیه کنی و...