سلام دوست عزیز
.
1-ابتدا به حرف A بر روی آرم samsung دقت کنید.ضخامت حرف A در شارژر جعلی بیشتر از شارژر اصلی هست.(تصویر شماره 1 )

181358

2-به متن چاپی دقت کنید اگر نوشته “A+” یا “Made in...