سلام
از اين برنامه كوچك استفاده كن.
فلش رو به سيستم بزن و بعد برنامه رو اجرا كن. فلش مموري رو فرمت ميكنه . كار من كه با اين فسقلي راه افتاد. البته اينو بگم اين مطلب رو تو يه سايت خارجي پيدا كردم....