دوست عزیز می تونی از این ترفندم استفاده کنی همه فایلارو بریز تو یک پوشه بعد کلید شیفت و کلیک راست کن و cmd رو باز کن بعد از این ساختار استفاده کن:

copy /b 001.mkv+002.mkv+003.mkv+004.mkv...