سلام آقا منم این مشکلو داشتم اما با یه renameساده تونستن فیلمایرد نگاه کنم
به عنوان مثال اگه اسم فیلمه x.720.mkv.001باید بهx.720.mkvتغییر نام بدین
همینو بس به همین راحتی به فرمت mkvکه...