سلام هندزفری من دچار مشکل شده وقتی به گوشیم وصل می کنم چند ثانیه گوشیم هیچ عملکردی نداره بعدش خاموش میشه