سی دی رو هنوز داری . منم داشتم ولی گمش کردم و خیلی هم الان لازم دارم