سلام شاید کاملا مربوط نباشه ولی برای پیدا کردن مزاحمین از نرم افزار اندرویدی شماره یاب

یا بات تلگرامی TC_Search_bot استفاده کنید