با سلام
ببخشيد love_75 جان مي شه اينو يه جاي ديگه اپلود كنيد.اخه هر كاري مي كنم نمي تونم از رپيد بگيرم.
ممنون.