با سلام به شما Sain عزیز همونطور کهestef عزیز گفتن تاپیک بسیار خوبی هست و مطمنا بسیار مفید خواهد بود
فقط تا اونجایی که من نگاه کردم ( شاهدم این که رو همشون دکمه سپاس رو زدم ) فاصله زمانی که شما...