بهترین کار اینه که از طریق خود کاسپر آپدیت کنی هیچ راهی نداره