پس از شاهكارمعروف شركت Adobe يعني Adobe Acrobat 9 Pro Extended بار ديگر نرم افزاري از خانواده Acrobat توسط اين شركت ارائه شد.
نرم افزاري كه به تازگي براي مشاهده و مديريت فايل هاي PDF ارائه شده است...