سلام دوست عزیز
.
این سایت ها هم اکثراََ فیلت ر هستند.خیر،جرم نیست