نمی تونید سیستم رو اول شارژ کنید بعد استفاده کنید ؟؟؟؟؟