اینا که همش پولیه عقده ای
اونم دلار
اگه می تونستیم پول بدیم که نمی اومدیم تو سایت های مضخرف دنبالش بگردیم
می رفتیم از سایت اصلی دانلود می کردیم!