سلام . لطفا میشه فیلم یا توضیحات کامل نحوه استفاده از برنامه EZ Video Studio 3 را بگذارید. سپاسگزارم