اگر با هدف تبلیغات باشد، خیر، تبلیغات در انجمن‌های سایت ممنوع است.