دوستان عزیز من علاقه زیادی به طراحی دارم.. بیشتر برای ساخت بازی... برای شروع این حرفه ایا نیازه که نقاشی یا طراحی بلد بود... مثلا شای نیاز باشه ک بخوام برای سک بازی یک کاراکتر خلق کنم... برای شروع...