سلام من قبلا بازی igi برام روان بود ولی یک سری رفتم تو تنزیماتش و دست کاریش کردم و وقتی که بازی را اجراع می کنم همه چیر خوبه ولی وقتی میرم که بازی کنم کند میشه