خب کمپانی ساسونگ که بعد از اون فاجعه و مشکلاتی که برای گالکسی نوت توش به وجود امد به دنبالجبران و جلب دوباره نظر کاربران خودش بود که تونست با وارد کردن 4 گوشی جدید در سال 2017 ...گوشی های منحصر به...